Витяг з ДБН В.2.2-40:2018

Застосування тактильних індикаторів  доступності регламентує 8 розділ 

ДБН В.2.2-40:2018  Інклюзивність будівель і споруд (чинні з 01.04.2019) і є у вільному доступі.

Юридичні послуги